vrijdag, 7 januari 2011 (20:01) in Actueel door Nordwin College


 

Tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland

Landschappelijke elementen zoals tuinen, buitenplaatsen, parken, begraafplaatsen e.d. zijn een belangrijk onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed. Deze  ‘groene monumenten’ zijn beeldbepalend voor Nederland.
    
De Bibliotheek Wageningen UR vindt het belangrijk dit verleden te archiveren, te inventariseren, voor een breed publiek open te stellen en op deze manier een bijdrage te leveren aan beheer, behoud en ontwikkeling van het cultuurhistorisch waardevolle landschap. Bekijk de website